Nieuwsbericht

Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg 2022

Profielfoto van Harrie Kemna
Harrie Kemna
2 december 2021 | 2 minuten lezen

Een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg opent op 1 februari 2022. Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket. Een projectidee indienen kan vanaf dan tot en met 5 april, 14.00 uur.

Relatief dure zorg die effectief lijkt

Zorginstituut Nederland voert de Subsidieregeling veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal €69 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Maar deze zorg wordt niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. 

Financiering ontbreekt

Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de Subsidieregeling veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes en wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in de Subsidieregeling veelbelovende zorg. 

Lees meer over de Subsidieregeling veelbelovende zorg en bekijk het tijdspad van de subsidierondes op de website van het Zorginstituut.

Belangrijke informatie voor het indienen van een projectidee

  • In de officiële regeling staan de criteria waaraan uw onderwerp moet voldoen. Op basis van deze informatie kunt u zien of de subsidieregeling geschikt is voor uw onderwerp.
  • Op de pagina met informatie over het indienen van een projectidee staat onder andere het document ‘Toelichting bij het aanmeldformulier’. Dit document beschrijft welke criteria de Adviescommissie in deze fase toetst. Ook staan in dit document instructies en tips voor het opstellen van een projectidee.
  • Op de pagina met informatie over het indienen van een projectidee staat ook het document ‘Tips voor opstellen van PICOTs’. Wij raden u aan deze informatie goed te lezen voordat u het onderzoeksvoorstel uitwerkt.
  • In 2021 zijn van de informatiebijeenkomst over de Subsidieregeling veelbelovende zorg 3 korte filmpjes gemaakt. In deze filmpjes worden de stappen voor het indienen van een aanvraag uitgelegd. Ook worden tips gegeven over waar de Adviescommissie op let bij de toetsing van projectideeën en aanvragen.
  • We hebben de diverse stappen en tijdspad van de Subsidieregeling kort uitgelegd in een infographic.