Praktijkvoorbeeld

VMSzorg: Veiliger en beter medicijngebruik door regionaal convenant medicatieketen

Geplaatst op: 14 november 2015
Ingestuurd door: Corine Bakker
Ziekenhuis: Groene Hart Ziekenhuis
Onderwerp: Patiƫntveiligheid

Groene Hart Ziekenhuis

Doel
De zorgaanbieders in de regio willen intensiever samenwerken om de medicatieoverdracht in de keten te verbeteren, fouten te voorkomen en daarmee de veiligheid voor hun patiënten te verhogen. Ook is samenwerking in de keten belangrijk om medicatie doelmatiger voor te schrijven en het onnodig gebruik van (dure) medicatie te voorkomen. Hiermee kunnen ook de kosten worden beperkt.

Aanpak
Samenwerking is niet altijd eenvoudig, omdat meerdere zorgaanbieders medicatie kunnen voorschrijven en zij met verschillende systemen werken. De komende periode gaan de samenwerkingspartners daarom praktische werkafspraken maken over wanneer en op welke manier zij gegevens van elkaar kunnen inzien, elkaar informeren, gegevens overdragen en het medicatiegebruik kunnen controleren. Zo is het belangrijk dat elke zorgaanbieder weet welke medicijnen zijn/haar patiënt heeft, in welke dosering en door wie dit wordt voorgeschreven. Patiënten krijgen ook een rol: zij worden gestimuleerd om hun apotheker en zorgverleners actief te (blijven) informeren over hun medicatiegebruik

Deelnemers
De partijen die het convenant ondertekenen zijn Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland (ROHMH), Huisartsenpost Midden-Nederland (HAP), DAM Apotheek, Stichting Samenwerkende Apothekers Midden-Holland, Poliklinische Apotheek Midden-Holland, Zorgpartners Midden-Holland,  Zorgbelang Zuid-Holland, Fundis/Vierstroom ouderengeneeskunde, Rivierduinen en het Groene Hart Ziekenhuis.

Contact
Groene Hart Ziekenhuis, Jennie Janssens.