Praktijkvoorbeelden

Hier vind je ervaringen uit de praktijk, getest door ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De praktijkvoorbeelden zijn te filteren op ziekenhuis, thema of trefwoord. Wil je zelf een praktijkvoorbeeld indienen? Gebruik dan de knop '+ Praktijkvoorbeeld'. Deze wordt dan ter goedkeuring aangeboden aan de redactie. U ontvangt een bevestiging van publicatie.

Het Oogziekenhuis kiest niet voor een van de twee grote EPD's, maar voor een 'best of breed'-oplossing

In tegenstelling tot de meeste ziekenhuizen in Nederland, kiest Het Oogziekenhuis Rotterdam niet voor een EPD/ZIS van Epic of Chipsoft, maar kiest het ziekenhuis voor het ZIS/EPD van CSC Care Solutions. Het Oogziekenhuis is ervan overtuigd dat dit voor het ziekenhuis de beste keuze is. Voorzitter Raad van Bestuur Nico Klay legt de keuze uit aan Zorgvisie.
27 september 2016
Oogziekenhuis
1894

TeleDermatologie samen met huisartsen

In Haarlem en Hoofddorp zijn veel huisartsen actief met eHealth toepassingen. Voor TeleDermatologie is er op grote schaal een samenwerking ontstaan tussen huisartsen en de ziekenhuizen.
12 september 2016
Spaarne Gasthuis
1177

E-HRM, P&O HagaZiekenhuis van papier naar digitaal

Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland heeft het HagaZiekenhuis een volledig gedigitaliseerd personeelssysteem: E-HRM. Medewerkers kunnen zelf ouderschapsverlof aanvragen, onkosten declareren en hun personeelsdossier inzien.
13 juli 2016
HagaZiekenhuis
1867

Brochure voor toestemming (opt-in) voor het beschikbaar stellen medische gegevens

Ziekenhuizen willen graag gegevens publiceren zodat andere zorgverleners de beschikking krijgen over medische gegevens die ze nodig hebben bij hun behandeling van de patiënt. Ziekenhuizen maken naast het LSP ook gebruik van andere communicatienetwerken.
15 juni 2016
ZorgSaam
848

Ziekenhuisapotheek Isala ontwikkelt als eerste in Europa kant-en-klare spuiten met medicatie

Tot voor kort maakten verpleegkundigen in Isala op de afdeling zelf injecties klaar. Door de aanschaf van een automatische spuitenvulmachine en speciale spuiten maakt Isala’s ziekenhuisapotheek nu als eerste in Europa deze medicijnen in gesteriliseerde spuiten, centraal en machinaal klaar. Dit scheelt verpleegkundigen tijd en maakt de kans op fouten veel kleiner.
13 juni 2016
Isala
557

'Scan-App' aan het bed maakt medicijnverstrekking nog veiliger

De kans op vergissingen bij het toedienen van geneesmiddelen aan opgenomen patiënten is in het Albert Schweitzer ziekenhuis nóg kleiner geworden, dankzij een slimme app.
12 mei 2016
Albert Schweitzer Ziekenhuis
749

Catharina Ziekenhuis sluit contract met CZ voor hartpatiënten: kwaliteit van zorg wordt leidend

Het Catharina Ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar CZ een manier gevonden om de kwaliteit leidend te laten zijn in de contractafspraken.
2 mei 2016
Catharina Ziekenhuis
706

Ziekenhuis Nij Smellinghe gestart met Deliertelefoon

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is op 4 januari 2016 gestart met een Deliertelefoon, een initiatief van de afdelingen Ziekenhuispsychiatrie en Geriatrie. De Deliertelefoon heeft als doel om de zorg voor patiënten met een (dreigend) delier te verbeteren, door ondersteuning te bieden aan verpleegkundigen, artsen en paramedici van het ziekenhuis.
27 januari 2016
Nij Smellinghe
1165

VMSzorg: Veiliger en beter medicijngebruik door regionaal convenant medicatieketen

Bij medicijngebruik kan veel misgaan, bijvoorbeeld fouten bij het voorschrijven of toedienen, verkeerd gebruik van medicijnen of medicijnen die in combinatie met elkaar voor nare bijwerkingen zorgen. Overdrachtssituaties vormen daarbij een extra risico. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks in Nederland voor circa 40.000 ziekenhuisopnames en ruim vijf procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Samenwerking tussen zorgaanbieders is van groot belang om de medicatieveiligheid te vergroten. Ook is eenduidigheid in de medicatie van belang om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Zorgaanbieders in de regio Midden-Holland hebben daarom in juni 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend om de medicatieveiligheid in de zorgketen te verbeteren en medicatie doelmatiger voor te schrijven aan inwoners in de regio.
14 november 2015
Groene Hart Ziekenhuis
736

VMSzorg: Inkoopmodel in het ziekenhuis

Het onjuist of onvolledig inkopen van medische technologie kan leiden tot risico's voor patiënt en medewerker en tot inefficiënt gebruik van middelen. In de visie van Nij Smellinghe op inkoop van goederen en diensten, ligt de beslissing/verantwoordelijkheid bij de betaler / budgethouder. In het inkoopmodel van Nij Smellinghe heeft de inkoper een poortwachtersfunctie: de inkoper adviseert, begeleidt het inkoop traject en onderhandelt namens de budgethouder. Dit geldt voor elk aanschaftraject.
14 november 2015
Nij Smellinghe
902
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Nij Smellinghe
Functie: Communicatieafdeling
Organisatie: ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Functie: Projectleider
Expertise: Communicatie, Financieel, Kwaliteit en organisatie, ICT, Informatiebeveiliging, Landelijk schakelpunt (LSP), Patiëntenportaal, Scrummen, Apps, Business cases, Managementinformatie, Risicomanagement
Organisatie: Isala
Functie: Communicatiemedewerker