Praktijkvoorbeelden

Hier vind je ervaringen uit de praktijk, getest door ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De praktijkvoorbeelden zijn te filteren op ziekenhuis, thema of trefwoord. Wil je zelf een praktijkvoorbeeld indienen? Gebruik dan de knop '+ Praktijkvoorbeeld'. Deze wordt dan ter goedkeuring aangeboden aan de redactie. U ontvangt een bevestiging van publicatie.

Het Oogziekenhuis kiest niet voor een van de twee grote EPD's, maar voor een 'best of breed'-oplossing

In tegenstelling tot de meeste ziekenhuizen in Nederland, kiest Het Oogziekenhuis Rotterdam niet voor een EPD/ZIS van Epic of Chipsoft, maar kiest het ziekenhuis voor het ZIS/EPD van CSC Care Solutions. Het Oogziekenhuis is ervan overtuigd dat dit voor het ziekenhuis de beste keuze is. Voorzitter Raad van Bestuur Nico Klay legt de keuze uit aan Zorgvisie.
27 september 2016
Oogziekenhuis
3376

TeleDermatologie samen met huisartsen

In Haarlem en Hoofddorp zijn veel huisartsen actief met eHealth toepassingen. Voor TeleDermatologie is er op grote schaal een samenwerking ontstaan tussen huisartsen en de ziekenhuizen.
12 september 2016
Spaarne Gasthuis
2135

E-HRM, P&O HagaZiekenhuis van papier naar digitaal

Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland heeft het HagaZiekenhuis een volledig gedigitaliseerd personeelssysteem: E-HRM. Medewerkers kunnen zelf ouderschapsverlof aanvragen, onkosten declareren en hun personeelsdossier inzien.
13 juli 2016
HagaZiekenhuis
2802

Brochure voor toestemming (opt-in) voor het beschikbaar stellen medische gegevens

Ziekenhuizen willen graag gegevens publiceren zodat andere zorgverleners de beschikking krijgen over medische gegevens die ze nodig hebben bij hun behandeling van de patiënt. Ziekenhuizen maken naast het LSP ook gebruik van andere communicatienetwerken.
15 juni 2016
ZorgSaam
1159

'Scan-App' aan het bed maakt medicijnverstrekking nog veiliger

De kans op vergissingen bij het toedienen van geneesmiddelen aan opgenomen patiënten is in het Albert Schweitzer ziekenhuis nóg kleiner geworden, dankzij een slimme app.
12 mei 2016
Albert Schweitzer Ziekenhuis
1066

Catharina Ziekenhuis sluit contract met CZ voor hartpatiënten: kwaliteit van zorg wordt leidend

Het Catharina Ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar CZ een manier gevonden om de kwaliteit leidend te laten zijn in de contractafspraken.
2 mei 2016
Catharina Ziekenhuis
949

Ziekenhuis Nij Smellinghe gestart met Deliertelefoon

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is op 4 januari 2016 gestart met een Deliertelefoon, een initiatief van de afdelingen Ziekenhuispsychiatrie en Geriatrie. De Deliertelefoon heeft als doel om de zorg voor patiënten met een (dreigend) delier te verbeteren, door ondersteuning te bieden aan verpleegkundigen, artsen en paramedici van het ziekenhuis.
27 januari 2016
Nij Smellinghe
1462

VMSzorg: Veiliger en beter medicijngebruik door regionaal convenant medicatieketen

Bij medicijngebruik kan veel misgaan, bijvoorbeeld fouten bij het voorschrijven of toedienen, verkeerd gebruik van medicijnen of medicijnen die in combinatie met elkaar voor nare bijwerkingen zorgen. Overdrachtssituaties vormen daarbij een extra risico. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks in Nederland voor circa 40.000 ziekenhuisopnames en ruim vijf procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Samenwerking tussen zorgaanbieders is van groot belang om de medicatieveiligheid te vergroten. Ook is eenduidigheid in de medicatie van belang om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Zorgaanbieders in de regio Midden-Holland hebben daarom in juni 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend om de medicatieveiligheid in de zorgketen te verbeteren en medicatie doelmatiger voor te schrijven aan inwoners in de regio.
14 november 2015
Groene Hart Ziekenhuis
988

VMSzorg: Inkoopmodel in het ziekenhuis

Het onjuist of onvolledig inkopen van medische technologie kan leiden tot risico's voor patiënt en medewerker en tot inefficiënt gebruik van middelen. In de visie van Nij Smellinghe op inkoop van goederen en diensten, ligt de beslissing/verantwoordelijkheid bij de betaler / budgethouder. In het inkoopmodel van Nij Smellinghe heeft de inkoper een poortwachtersfunctie: de inkoper adviseert, begeleidt het inkoop traject en onderhandelt namens de budgethouder. Dit geldt voor elk aanschaftraject.
14 november 2015
Nij Smellinghe
1361

VMSzorg: Prospectieve Risico Inventarisaties: bondig en multidisciplinair

Het is Isala gelukt in korte tijd veel prospectieve risico inventarisaties (PRI’s) uit te voeren met nuttige resultaten. Door een aangepaste methode te ontwikkelen, heeft Isala een tool in handen waarmee veel risico’s in kaart gebracht kunnen worden van het gebruik van medische hulpmiddelen. Deze risico’s hebben meer inzicht in de processen en meerdere kwaliteitsverbeteringen gegeven. Daarnaast is door de relatieve kleine tijdsbelasting de motivatie van het multidisciplinaire team om mee te werken aan de PRI groot.
14 november 2015
Isala
1111
NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet