Praktijkvoorbeelden

Hier vind je ervaringen uit de praktijk, getest door ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De praktijkvoorbeelden zijn te filteren op ziekenhuis, thema of trefwoord. Wil je zelf een praktijkvoorbeeld indienen? Gebruik dan de knop '+ Praktijkvoorbeeld'. Deze wordt dan ter goedkeuring aangeboden aan de redactie. U ontvangt een bevestiging van publicatie.

VMSzorg: Operatiekamer cockpit draagt bij aan beperken van wondinfecties

In nauwe samenwerking met het bedrijf NewCompliance is de ‘Operatiekamer Cockpit’ ontwikkeld. Dit innovatieve systeem toont in één overzicht real-time alle veiligheidsparameters per patiënt, waardoor de kans op wondinfecties tijdens een operatie, en het patiëntenleed dat daarmee gepaard gaat, in belangrijke mate afneemt. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtsgebied in de zorg in het algemeen, en in het bijzonder binnen Gelre ziekenhuizen, waarbij het voorkómen van incidenten en complicaties centraal staat (IGZ, Meerjarenbeleidsplan 2012-2015).
14 november 2015
Gelre Ziekenhuizen
901

VMSzorg: Inrichting van kwaliteitssysteem voor medische disposables

Medische disposables worden in steeds grotere hoeveelheden toegepast in de patiëntenzorg. Daarom heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in navolging op het domein ‘medische apparatuur’ ook voor het domein ‘medische disposables’ ingezet op een kwaliteitssysteem dat voldoet aan het convenant ’Veilige toepassing van medische technologie‘. In 2014 is een grote stap gezet in de inrichting van dit nieuwe systeem, waarin onder andere onderwerpen zoals aanschaf en beheer van de disposables zijn vastgelegd.
14 november 2015
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SBK)
725

VMSzorg: Extra veiligheidscontrole in stopmomenten: Toezicht operatief proces

Stopmoment 3 wordt `s morgens bij opname gedaan volgens richtlijn TOP. In het Diaconessenhuis wordt de checklist de middag voor opname telefonisch afgenomen bij de patiënt. Bij eventuele problemen is er voldoende tijd om te overleggen met de hoofdbehandelaar of de anesthesioloog.
14 november 2015
Anders
900

VMSzorg: Maximaal toezicht mogelijk op medicatiegebruik

Het Veilig Incident Melden (VIM) is gemeengoed binnen Maxima Medisch Centrum. De piek in het aantal incidenten wordt bepaald door medicatiefouten. De oplossing is een verbeterproject uit de praktijk: Het plaatsen van een medicatiehouder op elk nachtkastje bij het bed om medicatie-toedienfouten te reduceren; op een vaste herkenbare plek voor zowel de patiënt als de verpleegkundige.
14 november 2015
Maxima Medisch Centrum
881

eHealth op de werkvloer: veilig foto’s sturen in het ziekenhuis

Het Spaarne Gasthuis nam in 2014 als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland twee applicaties voor Epic in gebruik. De applicaties Canto (iPad) en Haiku (iPhone) zijn speciaal bedoeld voor medisch specialisten om op beveiligde manier patiëntgegevens in te zien.
12 september 2016
Spaarne Gasthuis
2224

Aanpak overmatige drukte op de SEH helpt in HMC

Overmatige drukte (crowding) op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) heeft negatieve effecten op patiënten en op het personeel. Experts zijn het erover eens: crowding op de SEH is een systeem-breed, multifactorieel probleem. In HMC werden vier interventies tegelijkertijd geïntroduceerd om crowding op de SEH te verminderen: (1) de inzet van een verpleegkundig specialist, (2) de inzet van 5 medisch specialisten tijdens de piekuren op de SEH, naast de al 24/7 aanwezige SEH-artsen, (3) een Lean-project om de radiologie doorlooptijden te verkorten, en (4) uitbreiding van de openingstijden van het opnamekantoor. We vergeleken o.a. crowding, radiologiedoorlooptijden en verblijftijden van de patiënten tussen de interventieperiode (9 maanden, dec. 2017 tot september 2018) en de controle periode (9 maanden, dec. 2016 tot september 2017).
19 september 2019
471