Praktijkvoorbeeld

Ziekenhuis Nij Smellinghe gestart met Deliertelefoon

Geplaatst op: 27 januari 2016
Ingestuurd door: Communicatie Ziekenhuis Nij Smellinghe
Ziekenhuis: Nij Smellinghe
Onderwerp: Patiƫntveiligheid

Aanleiding en korte beschrijving van het initiatief

Delier komt landelijk steeds meer voor, ook in Nij Smellinghe, mede door de vergrijzing. Daarbij is delierpreventie landelijk een hot item, mede door het VMS Veiligheidsprogramma thema kwetsbare ouderen. We merken dat een delier nog regelmatig te laat wordt opgemerkt. Soms vertonen patiënten al drie, vier dagen delirante symptomen als wij in consult worden geroepen. Het is voor artsen en verpleegkundigen soms onduidelijk wie precies ingeschakeld moet worden bij een delier, een geriater of psychiater. Door de deliertelefoon is het laagdrempelig om hulp in te schakelen, je kunt met alle twijfels en vragen bij de afdeling Ziekenhuispsychiatrie en Geratrie terecht. We hebben al veel dingen uitgeprobeerd rond delierzorg zoals rooming-in, een klok en kalender bij de patiënt plaatsen die kunnen helpen bij tijdsoriëntatie. Maar we zochten nog een manier om alle vragen wat beter en sneller te reguleren, en daar is de Deliertelefoon uitermate geschikt voor.

Aanpak

De deliertelefoon is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Ziekenhuispsychiatrie en Geriatrie. Met de Deliertelefoon kunnen collega’s ons op één nummer bereiken als ze het idee hebben dat een patiënt een delier heeft of aan het ontwikkelen is. Wij helpen dan verder met de juiste behandeling of triage. We beoordelen of de vraag beter door de Ziekenhuispsychiatrie of de Geriatrie kan worden behandeld. De deliertelefoon wordt afwisselend een week beantwoord door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist van de Ziekenhuispsychiatrie en Geriatrie. Aan de ene kant is het een service voor artsen en  verpleegkundigen, aan de andere kant krijgen wij alle problemen en vragen rond delier goed in kaart. Het telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik: dus voor artsen, verpleegkundigen en andere paramedici. Niet voor familie of mantelzorgers, nee. Al hebben die er natuurlijk wel baat bij als het nummer door onze medewerkers wordt geraadpleegd.

Borging: hoe is het voorbeeld in de organisatie geborgd?

Er is in het najaar een publiciteitscampagne gevoerd met o.a. folders, flyers en posters. Zowel in de medische staf als de verpleegafdelingen is er aandacht voor gevraagd. En er is aandacht voor geweest op het intranet.

Zijn er al resultaten?

De deliertelefoon is op 4 januari van dit jaar gestart. Het is nog te vroeg om resultaten te melden.

Contactpersoon

Age Hunse, verpleegkundig specialist ziekenhuispsychiatrie

Flyer Deliertelefoon Nij Smellinghe

Op 19 januari stond het nieuwsbericht over de Deliertelefoon op de NVZ-website.