Profiel

Arjen Hoogerwerf

Organisatie: Haaglanden Medisch Centrum (HMC)
Functie: Strategisch inkoper
Expertise: Kostprijzen, Financieel, Kwaliteit en organisatie, Arbeidsmarkt, Cao, Samenwerken in de keten, Oncologie, Prijsindexcijfers, Risicomanagement, Veilige toepassing medische technologie, Duurzaamheid, MVO, Value based healthcare - Waardegedreven zorg
Lid sinds: 10-01-2019

Strategisch inkoper HMC cluster oncologie en cluster vrouw en kind