Profiel

Frans Meijman

Organisatie: Amsterdam UMC locatie VUmc
Functie: Em.hoogleraar en hoofddocent
Expertise: Communicatie, Marketing, Tekstschrijven, Patiëntenvoorlichting, Huisartsen beleid
Telefoonnummer: 020 6620768
Lid sinds: 26-04-2019

Frans J. Meijman (1950, fj.meijman@xs4all.nl) was 27 jaar huisarts, 15 jaar hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap, 10 jaar hoogleraar bij de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum en 8 jaar hoofddocent bij de afdeling huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hij richt zich op medisch redeneren en taalgebruik, beleidsondersteuning en de uitwisseling van medische informatie in de publieke sfeer. Binnen de Universiteit van Amsterdam was hij tevens senior-onderzoeker Student en Gezondheid. Sinds 2016 is hij lid van de Gezondheidsraad.

Hij was hoofdredacteur van:
- Medische publiekscommunicatie, een panorama (2002),
- Winkler Prins Medisch Handboek (2007),
- Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van wetenschaps- en techniekcommunicatie (2007).
Hij was medesamensteller van Water! als medicijn (2007).
Samen met Stephen Snelders schreef hij De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe (2009).
Met Nick Verouden en Peter Vonk schreef hij Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken (2010).
Met Annelies Bakker schreef hij Medische mensentaal dat in november 2018 is verschenen.