Profiel

Leontine van der Meer

Organisatie: HMC
Functie: Stafmedewerker
Expertise: Communicatie, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, ICT, Informatiebeveiliging, Landelijk schakelpunt (LSP), Arbeidsmarkt, Cao, Patiëntenportaal, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Medische technologie, Veiligheidsmanagementsysteem, Infectiepreventie, Antibioticabeleid, Innovatie, Acute zorg, Substitutie, Oncologie, Geboortezorg, Richtlijnen, Regeldruk, OTO, Diagnostiek, Screening, Verandermanagement, Business cases, Risicomanagement, Managementontwikkeling, Organisatie interne calamiteit, Intensive Care, VIPP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Hix, Duurzaamheid, Milieu, MVO, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), Patiëntenlogistiek, Evidence-based medicine, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Medisch Leiderschap, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Interne audit, Projectmanagement, Huisartsen beleid, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Exellente Zorg, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Inzet Robotica
Lid sinds: 12-06-2019
Er zijn geen details om weer te geven.